More Website Templates @ TemplateMonster.com - April 15, 2013!

İlkyardım

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5`nin; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde istihdam edilen personelin ise %10`unun Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım Eğitimi almış olması gerektiği belirtilmektedir.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bu ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ilkyardım ve İş Sağlığı-Güvenliği konusu ile ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle iş yerlerine ilkyardım eğitimi ve sertifikası almış eleman bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.
 
Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Güncelleme Eğitimi

Üç yıl geçerliliği bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikanızın süresi dolduysa sertifikanızın geçerlilik süresini uzatabilirsiniz.

Sertifikanızın geçerlilik süresini uzatmak için sertifika geçerlilik süreniz bitmeden veya süre bitimini takiben en geç bir ay içinde eğitim merkezimize müracaat ederek, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen teorik sınava katılmanız yeterlidir. 
 
Katılımcı Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi

Bu eğitim programına katılanlara  ÇAĞAN OSGB İlkyardım Eğitim Merkezi Katılım Belgesi verilmektedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin süresi sekiz saat, katılımcı sayısı ise en fazla 20 kişidir.

 

Eğitim sonunda katılımcılar ilkyardımın temel kavramları, olay yeri acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, kanamalar ve yaralanmalarda ilkyardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanıklarda ilkyardım, yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.
 

Eğitimin Amacı

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi  kazanmak.

Eğitimin Süresi

2 Gün- 16 Saat

Katılımcı Sayısı

En az 10 en fazla 20

Eğitim Yeri

ÇAĞAN OSGB İlkyardım Eğitim Salonu veya Eğitimi Almak İsteyen Kurum Salonu

Eğitim Materyalleri

İlkyardım Eğitim Dökümanı,,  İlkyardım Malzemeleri

Gerekli Belgeler

İki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi

Eğitim İçeriği

Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

 

 İlk Yardım Eğitimi Gerekçesi

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan çeşitli kazalar ve yaşanılan doğal felaketlerde(sel, deprem, vb.) birçok insanımız yetersiz veya yanlış müdahale kurbanı olup, hayatını kaybetmiş ya da kalıcı sakatlıklar yüzünden hayat kalitesinden ödün vermek zorunda kalmıştır. İş yerlerinde karşılaşılan kazalarda binlerce işçi hayatını kaybetmiş, on binlerce işçi sürekli iş görmezlik raporu almış yani sakat kalmıştır. Milyonlarca gün, iş günü kaybı olarak kayıtlara geçmiş ve milyonlarca lira tazminat ödenmiştir. 

Böylece iş verenler ve devletimize fazladan maliyetler çıkarılmış bundan önemlisi, bilinçsiz veya yetersiz müdahale sonucu belki de hiç hak etmediği halde binlerce insanımız hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştır! İşte bu kadar hayati önemi olan ilk yardım konusunda; üst düzey eğitmen kadromuz, güçlü kurumsal yapımız, profesyonel anlayışımız ve hiç kaybetmeyeceğimiz eğitim heyecanımızla kurulmuş olan ÇAĞAN OSGB ilk yardım eğitim merkezimiz. “İlkyardım, eğitimli ellerde yapılırsa hayat kurtarır!” Felsefesini benimsemiştir. Her kesimden bireye ve kuruma doğru bilgi ve uygulamaları öğreterek, Bilgili ve çevresinde gelişen olaylara duyarlı bireyler yetiştirerek, Kaza ve yaralanmalarda sağ kalım oranını arttırıp, kalıcı sakatlıkları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaştırmak ve bir standarda oturtmak amaçla göreve hazır ve hizmetinizdedir.